ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trong văn bản này, Công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis sẽ được viết tắt thành “GFM”, trang web để khách hàng truy cập tại địa chỉ https://www.genesisfund.com.vn sẽ được viết tắt thành “trang web” hoặc “website”, nếu không gắn với nội dung cụ thể nào khác có thể hiểu thành đó là trang web/website của một bên thứ ba khác.

1. Tất cả các nội dung đăng tải trên website này và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang thông tin, hình ảnh được đăng tải đều thuộc quyền sở hữu và/hoặc sử dụng hợp pháp của GFM. GFM có toàn quyền thêm, xoá hoặc sửa đổi những điều khoản này và/hoặc nội dung của website này tại bất kì thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

2. Khách hàng chỉ được phép xem, lưu trữ, phân tích và in thông tin trên website này để tham khảo cá nhân, không nhằm mục đích kinh doanh. GFM khuyến khích khách hàng trích dẫn nguồn khi trích dẫn một phần/toàn bộ các thông tin được cung cấp trên website này. Bất kì hình thức sử dụng nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn gồm việc sao chép, sửa đổi, xuất bản một phần/toàn bộ nội dung tài liệu để cung cấp cho bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của GFM đều là trái phép.

3. GFM sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác, toàn vẹn và cập nhật của các nội dung thông tin được đăng tải trên website; tuy nhiên GFM không cam kết hoặc đảm bảo dưới bất kì hình thức nào hoặc chịu bất kì trách nhiệm nào về việc sử dụng các thông tin trên website này của khách hàng. Khách hàng phải tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng thông tin. GFM khuyến khích khách hàng cần tham khảo qua các kênh thông tin khác nhau trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ, giao dịch hoặc đầu tư. GFM không đảm bảo việc các thông tin trên website là hoàn toàn chính xác/toàn vẹn/cập nhật tại bất kì thời điểm nào mà khách hàng tham khảo/sử dụng thông tin.

4.Trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin như một nguồn tham khảo cho khách hàng, ngoài ra không nhằm mục đích giới thiệu, chào mời mua hoặc bán, hay dự định chào mua hay bán bất kì sản phẩm hay dịch vụ tài chính nào mà những nội dung đó có thể là bất hợp pháp.

5.Các sản phẩm hoặc dịch vụ được giới thiệu trên website này hoặc việc sử dụng website này tồn tại những rủi ro khách quan và chủ quan nhất định và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Khách hàng phải tự cân nhắc, đánh giá và hiểu rõ các rủi ro và tự quyết định rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc việc sử dụng đó là phù hợp với mình, đồng thời phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các quyết định đó.

6.GFM có thể giám sát hoặc thu thập một phần/toàn bộ các thông tin của khách hàng thông qua việc khách hàng sử dụng/đăng ký các sản phẩm/dịch vụ thông qua website này. Các thông tin được thu thập có thể dùng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của GFM hoặc các mục đích khác theo quy định của Pháp luật.

7.Trên website này có thể tồn tại hoặc cung cấp những thông tin về một bên thứ ba hoặc đường liên kết đến các trang web khác của bên thứ ba, tuy nhiên GFM không đảm bảo hoặc cam kết hoặc chịu bất kì trách nhiệm nào liên quan đến nội dung của các thông tin hoặc dịch vụ hoặc sử dụng trang web của bên thứ ba.

Genesis