CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. GFM cam kết tôn trọng quyền riêng tư và quyền bảo mật thông tin của tất cả các khách hàng. Trong quá trình cung cấp các dịch vụ cho khách hàng, GFM có thể phải thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn tại các thông tin sau: thông tin cá nhân, thông tin về số tài khoản, tình hình đầu tư, nhân thân, nhu cầu và mục tiêu đầu tư, các kế hoạch, sở thích, vvv….
  2. Các thông tin này sẽ được thu thập trực tiếp/gián tiếp dựa trên việc khách hàng đăng kí sử dụng dịch vụ, khách hàng điền vào các phiếu khảo sát/thu thập thông tin tại GFM, các đại lý, chi nhánh, đối tác, nhà phân phối hay trên các kênh truyền thông điện tử của GFM, hoặc khi khách hàng thực hiện các liên lạc đến GFM qua các kênh liên lạc khác nhau.
  3. GFM có thể sử dụng các thông tin này để chia sẻ nội bộ giữa các bộ phận của GFM, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và các sản phẩm mà GFM cung cấp, hỗ trợ việc quản trị, vận hành và các hoạt động kinh doanh của GFm. Việc sử dụng các thông tin này không bị giới hạn bởi thời gian hợp tác/giao dịch của khách hàng đối với GFM.
  4. GFM có thể tiết lộ các thông tin của người sử dụng cho bên thứ 3 trong trường hợp được pháp luật cho phép hoặc để tuân theo các quy định pháp luật hiện hành. Việc tiết lộ cho bên thứ 3 cũng có thể bao gồm việc cung cấp thông tin cho các công ty đang thực hiện hỗ trợ cho tài khoản/các giao dịch của khách hàng đối với GFM.
  5. GFM cam kết tuân thủ mọi quy định và luật hiện hành liên quan đến việc bảo mật thông tin khách hàng.

Genesis