Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin

13/03/2023

CBTT hop HĐQT I – Triển khai p.a chào bán cp cho CĐ hiện hữu để tăng vốn; Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

CTCP Quan ly quy Genesis CBTT hop HĐQT I – Triển khai p.a chào bán cp cho CĐ hiện hữu

Chi tiết
06/03/2023

Công bố thông báo mời họp HĐQT Quý I ngày 10/03/2023

CTCP Quản lý quỹ Genesis công bố thông báo mời họp HĐQT Quý I năm 2023 diễn ra vào ngày

Chi tiết
06/03/2023

BTNB số 7

Chi tiết
18/02/2023

CBTT họp HĐQT Quý I.2023 – Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Genesis công bố thông tin họp HĐQT Quý I.2023 – Thông qua hồ

Chi tiết
17/02/2023

Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Genesis Công bố thông tin họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023   16022023

Chi tiết
15/02/2023

Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ Bất thường 2023

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis Công bố thông tin v/v sửa đổi, bổ sung tài liệu họp

Chi tiết
14/02/2023

Thông báo mời họp HĐQT Quý I.2023 ngày 17/02/2023

Công ty cổ phần quản lý Quỹ Genesis công bố Thông báo mời họp HĐQT Quý I.2023 ngày 17/02/2023 14022023

Chi tiết
25/01/2023

Công bố Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 25012023

Chi tiết
19/01/2023

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4/2022 của công ty

Công ty  cổ phần Quản lý quỹ Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4/2022 19012023 – GFM

Chi tiết
18/01/2023

Công bố Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Chi tiết
18/11/2022

CBTT họp HĐQT Quý IV.2022 về triển khai một số nội dung đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ngày 14/11/2022

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis công bố thông tin họp HĐQT Quý IV.2022 về triển khai một

Chi tiết
15/11/2022

Công bố thông tin Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường 2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố thông tin Nghị quyết họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/11/2022

Chi tiết

Báo cáo tài chính

Scroll To Top