“Genesis” có ý nghĩa là “khởi nguyên” – cột mốc quan trọng đánh dấu sự bắt đầu của một điều mới mẻ. Bởi vậy, chúng tôi muốn mượn “cái tên nói lên tất cả”, rằng khi trao niềm tin vào GFM, khách hàng sẽ nhận lại chìa khoá để mở ra một kỷ nguyên đầu tư thịnh vượng và một tương lai tài chính tươi sáng.

Giá trị cốt lõi

Vượt qua chính mình
(Go beyond our limitation & responsibility everyday)

Chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình ngày hôm qua.

Hiệu quả
(Efficient, Effective)

Hiệu quả là thước đo của mọi hành động. Với chúng tôi, hiệu quả kinh doanh luôn gắn với hiệu quả tài chính của khách hàng.

Định hướng đầu tư phù hợp
(Navigate your investment to bring prosperity)

Việc đưa ra định hướng chiến lược đầu tư cho khách hàng là cả một quá trình nghiên cứu, phân tích và đánh giá của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cam kết đó là những định hướng đúng đắn và phù hợp nhất.

Dấn thân
(Engage in what we do)

Chúng tôi luôn đặt mình vào vị thế của khách hàng, coi những khúc mắc hay nỗi lo của khách hàng như chính mối bận tâm của mình.

Có hệ thống
(Systematic)

Quy trình làm việc của chúng tôi đều tuân thủ hệ thống vận hành rõ ràng, minh bạch đã được đề ra từ trước.

Chính trực
(Intergrity)

Những điều chúng tôi nói luôn đi cùng sự chân thành, hành động với sự công bằng và minh bạch.

Cung cấp giải pháp
(Solution-giving)

Chúng tôi cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho các vấn đề của khách hàng.

Hình ảnh