UBCKNN tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và ngày Quốc Phòng Toàn Dân

29/11/2019

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long gửi lời chúc mừng tới các đồng chí cựu chiến binh đang công tác tại các đơn vị thuộc UBCKNN, và mong muốn thông qua cuộc gặp mặt này, các cựu quân nhân sẽ tiếp thêm lửa cho các cán bộ công chức Ủy ban để giữ vững niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh trong bối cảnh mới, vận hội mới.

Tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long gửi lời chúc mừng tới các đồng chí cựu chiến binh đang công tác tại các đơn vị thuộc UBCKNN, và mong muốn thông qua cuộc gặp mặt này, các cựu quân nhân sẽ tiếp thêm lửa cho các cán bộ công chức Ủy ban để giữ vững niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh trong bối cảnh mới, vận hội mới.

Cũng tại buổi Lễ kỷ niệm, các đồng chí Cựu chiến binh cùng nhau chia sẻ những ký ức, kỷ niệm về những ngày còn khoác trên mình màu xanh áo lính; ôn lại những trang vàng lịch sử 71 năm thành lập, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam; tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, các chiến sỹ vô danh đã hy sinh xương máu trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Cũng tại buổi Lễ kỷ niệm, các đồng chí Cựu chiến binh cùng nhau chia sẻ những ký ức, kỷ niệm về những ngày còn khoác trên mình màu xanh áo lính; ôn lại những trang vàng lịch sử 71 năm thành lập, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam; tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, các chiến sỹ vô danh đã hy sinh xương máu trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Cũng tại buổi Lễ kỷ niệm, các đồng chí Cựu chiến binh cùng nhau chia sẻ những ký ức, kỷ niệm về những ngày còn khoác trên mình màu xanh áo lính; ôn lại những trang vàng lịch sử 71 năm thành lập, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam; tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, các chiến sỹ vô danh đã hy sinh xương máu trong các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Genesis
Sidebar Scroll To Top