Công ty cổ phần quản lý quỹ AIC (tiền thân GFM) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

16/12/2019

Ngày 19/10/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP quản lý quỹ AIC (tiền thân của GFM) đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Hà Nội. Đại hội cổ đông có sự góp mặt đầy đủ của các cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty. 

Tại Đại hội, thay mặt Ban Giám đốc, Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty CP quản lý quỹ AIC về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2018, đặc biệt báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phần của Công ty cho 03 cổ đông mới được thực hiện vào giai đoạn giữa 2019. Tiếp đó, Kế toán trưởng Trần Thị Thanh Thúy cũng báo cáo với cổ đông về kết quả báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2018 và nửa đầu 2019 cùng kế hoạch kinh doanh cho nửa cuối 2019. 

Cổ đông công ty và các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận các nội dung được ông Việt và bà Thúy báo cáo trước Đại hội, đồng thời đặt ra các câu hỏi có liên quan đến các nội dung vừa được trình bày. 

Dưới sự điều khiển của ông Lã Giang Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Đại hội tiếp tục tiến hành thảo luận các nội dung công việc quan trọng khác, bao gồm: Thông qua việc miễn nhiệm các chức danh tại Hội đồng quản trị công ty của Công ty đối với các ông/bà Lã Giang Trung, Trần Phương Dung, Chu Minh Ngọc và Nguyễn Thị Tuyết;  tiến hành bầu thành viên HĐQT mới đối với các ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Hải Long và Đoàn Minh Đức. Đại hội cũng lấy ý kiến cổ đông thông qua các kế hoạch khác của Công ty trong giai đoạn 2019 – 2020 bao gồm đổi tên, đổi địa chỉ trụ sở và tăng vốn điều lệ, và nhận được sự đồng thuận của tất cả các cổ đông và thành viên Ban lãnh đạo Công ty. 

Vào hồi 12h cùng ngày, Đại hội bế mạc.

Genesis
Sidebar Scroll To Top