Quỹ thành viên là sản phẩm đầu tư dành riêng cho nhóm Nhà đầu tư chuyên nghiệp có khẩu vị rủi ro tương đồng từ trung bình – cao và mong muốn đầu tư trong dài hạn. Quỹ thành viên có tổng quy mô vốn đầu tư tối thiểu từ 50 tỷ VNÐ, được quản lý bởi Công ty quản lý quỹ và giám sát bởi Ngân hàng lưu ký do Nhà đầu tư chỉ định.

Đặc điểm

tick3

Quy mô sản phẩm là 50 tỷ VNĐ

tick3

Số lượng thành viên chỉ từ 2 - 99 thành viên

tick3

Sản phẩm được ra mắt tháng 07/2022

Thêm thông tin về Quỹ thành viên của GFM?

Đăng ký ngay để tìm hiểu!