Quỹ đầu tư Gia tăng giá trị GFM (GFM- VIF)

THÔNG TIN CHUNG
Tên Quỹ Quỹ đầu tư Gia tăng giá trị GFM (GFM- VIF)
Loại quỹ Quỹ Cổ phiếu
Cấp phép bởi Ủy ban chứng khoán Việt Nam
THÔNG TIN CHÀO BÁN IPO
Số giấy phép IPO 382/GCN-UBCK
Ngày chào bán đầu tiên 16/11/2023
Ngày chào bán cuối cùng 03/02/2024

TỔNG QUAN VỀ QUỸ

Quỹ Đầu tư Gia tăng Giá trị GFM (GFM-VIF) là quỹ mở dành riêng cho các nhà đầu tư GenZ, chính thức chào bán từ ngày 16/11/2023.

GFM – VIF hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận để mang tới cho Nhà đầu tư nguồn thu nhập hấp dẫn, bền vững trong trung và dài hạn thông qua chiến lược đầu tư linh hoạt và tập trung vào các tài sản có tiềm năng tăng trưởng cao. GFM –VIF đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư muốn bắt đầu từ số vốn nhỏ, đầu tư dài hạn với nhu cầu dòng tiền linh hoạt, hướng tới tăng trưởng tài sản bền vững.

THÔNG TIN GIAO DỊCH
Nhà đầu tư xem hướng dẫn giao dịch và mở tài khoản tại đây

THÔNG TIN ĐIỀU LỆ, BẢN CÁO BẠCH QUỸ
Điều lệ quỹ (dự thảo) 
Bản cáo bạch Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM (dự thảo)
Bản cáo bạch Quỹ đầu tư gia tăng giá trị GFM tóm tắt (dự thảo)
Thông báo chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng 

LƯU Ý

Trong giai đoạn IPO, số tiền Nhà đầu tư chuyển thành công vào tài khoản của quỹ tại Ngân hàng giám sát sẽ được phong tỏa và chỉ được quy đổi ra số dư Chứng Chỉ Quỹ sau khi Quỹ được cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Khi đó Nhà đầu tư có thể chủ động đặt lệnh mua/bán CCQ hàng ngày trên nền tảng giao dịch trực tuyến của Đại lý phân phối nơi Nhà đầu tư mở tài khoản.

Scroll To Top
zalo wechat