Quỹ mở là hình thức đầu tư dài hạn dành cho mọi đối tượng, thông qua hình thức đầu tư gián tiếp mua chứng chỉ quỹ của Công ty Quản lý quỹ. GFM đang trong quá trình phát triển sản phẩm và sẽ cho ra mắt trong thời gian sớm nhất. Các thông tin dưới đây mang tính chất tham khảo, chưa được áp dụng chính thức cho sản phẩm Quỹ mở của GFM

Lợi ích

Vốn đầu tư nhỏ - Tính thanh khoản cao

Vốn đầu tư chỉ cần dưới 1.000.000 VNĐ để mua chứng chỉ quỹ. Tính thanh khoản cao, linh hoạt mua/ bán bất kỳ lúc nào.

Danh mục đầu tư
đa dạng

Các danh mục đầu tư đa dạng & được quản lý chuyên nghiệp

Minh bạch - An toàn

Tài sản được quản lý bởi Ngân hàng giám sát độc lập. Các danh mục đầu tư được quản lý và giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp. Linh hoạt sử dụng các công cụ phái sinh với mục đích phòng hộ luôn được ưu tiên hàng đầu.

Thêm thông tin về Quỹ Mở của GFM?

Đăng ký ngay để nhận thông báo mới nhất!