Quỹ đầu tư giá trị GFM1

THÔNG TIN CHUNG
Tên Quỹ Quỹ đầu tư giá trị GFM1
Mức độ chấp nhận rủi ro Cao
Ngày thành lập quỹ 28/07/2022
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
Tại ngày 31/12/2022
NAV/CCQ (VNĐ) 8.438,86
Thay đổi so với tháng trước (%) 0,71%
Thay đổi so với quý trước (%) -7,97%
TỔNG QUAN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ GFM1

Quỹ thành viên là sản phẩm đầu tư dành riêng cho nhóm các Nhà đầu tư chuyên nghiệp có khẩu vị rủi ro tương đồng, từ trung bình đến cao, và mong muốn đầu tư dài hạn.

Quỹ thành viên có tổng quy mô vốn đầu tư tối thiểu từ 50 tỷ VNÐ, được quản lý và vận hành chuyên nghiệp bởi Công ty quản lý quỹ, tài sản của quỹ được giám sát chặt chẽ và lưu ký tại Ngân hàng lưu ký.

Tiêu chuẩn NĐT chuyên nghiệp (quy định tại điều 11 Luật chứng khoán 2019):

NĐT cá nhân: Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; hoặc phải nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng; hoặc phải có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

NĐT tổ chức: Là các định chế tài chính hoặc Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;

  • Nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu về Quỹ đầu tư giá trị GFM1 vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của GFM tại đây

BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Scroll To Top
zalo wechat