Với phương châm coi đội ngũ người lao động là nhân tố chủ yếu quyết định sự thành công của một doanh nghiệp, GFM luôn quan tâm đến việc phát triển và củng cố kỹ năng cho đội ngũ CBNV, đồng thời chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên. Điều này thể hiện thông qua việc GFM luôn tuân thủ các quy định, chính sách của nhà nước, đưa ra các gói phúc lợi và đãi ngộ nhằm đảm bảo cho CBNV sức khỏe, hạnh phúc và một tương lai tài chính ổn định lâu dài.

 Mức lương

Thu nhập theo năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi cá nhân, ở mức tương đối cạnh tranh trên thị trường lao động nói chung và so với các công ty quản lý quỹ nói riêng

 Đào tạo

GFM rất quan tâm đến công tác đào tạo, phát triển đội ngũ CBNV, coi đây là một trong những mục tiêu cơ bản của quản trị nhân sự.

 Bảo hiểm sức khoẻ

Chế độ bảo hiểm sức khoẻ riêng với chương trình chăm sóc và kiểm tra sức khoẻ định kỳ.

 Du lịch

GFM tổ chức du lịch thường niên nhằm tri ân những nỗ lực, đóng góp của các CBNV và tăng tính gắn kết của tập thể.

 Thư viện chuyên ngành

Tại GFM, chúng tôi có tủ sách chuyên ngành thường xuyên được cập nhật để CBNV chủ động nghiên cứu, trau dồi kiến thức, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc..

Gia đình

Trong văn hoá của GFM, công ty không chỉ đơn thuần là nơi làm việc, mà còn là một gia đình, nơi các thành viên hợp tác, gắn kết và đối xử với nhau chân thành, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, cùng vì một mục tiêu chung là gia đình GFM