Khách hàng tổ chức

GFM cung cấp dịch vụ Quản lý danh mục đầu tư chuyên biệt cho các Khách hàng Tổ chức có các tiêu chí đầu tư, cấu trúc danh mục và tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng riêng biệt. Ngoài ra, đó cũng là các nhà đầu tư có nhu cầu thiết lập các yêu cầu về thanh khoản riêng phù hợp với khẩu vị rủi ro và nhu cầu dòng tiền của từng Quý khách.
Chúng tôi hiểu rằng với các khách hàng tổ chức tham gia đầu tư với khối lượng vốn lớn, việc Tối ưu nguồn vốn – Tối đa lợi nhuận – Giảm thiểu rủi ro luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó, chúng tôi thiết kế các quy trình khảo sát và thảo luận chi tiết, kĩ lưỡng nhằm đảm bảo xây dựng được một chiến lược đầu tư không chỉ đáp ứng được nhu cầu riêng biệt của khách hàng mà còn vô cùng linh hoạt để Quý khách có thể chủ động đưa ra quyết sách đối với từng giai đoạn và phản ứng khác nhau của thị trường.

Quy trình quản lý rủi ro nghiêm ngặt, hiệu quả: Công cụ kiểm soát rủi ro chặt chẽ, quy trình kiểm soát thường xuyên, hiệu quả đầu tư được đánh giá theo mức độ rủi ro được đánh giá thường xuyên

Hợp đồng Quản lý danh mục linh hoạt, đáp ứng các thay đổi từ nhu cầu đầu tư của khách hàng và biến động của thị trường

Chuyên nghiệp – Tận tâm – Cẩn trọng – Minh bạch trong suốt quá trình hỗ trợ khách hàng

Lợi ích

Chiến lược đầu tư được cá nhân hóa theo yêu cầu

Tối ưu nguồn vốn – Tối đa lợi nhuận – Giảm thiếu rủi ro

Tiếp cận với các cơ hội đầu tư tốt nhất trên thị trường

Thêm thông tin về Quản lý Danh mục đầu tư dành cho Khách hàng tổ chức?

Đăng ký ngay để tìm hiểu!