Khách hàng cá nhân

Dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư của GFM cho khách hàng cá nhân sẽ giúp quý khách hàng được giải phóng khỏi việc tự mình phải quản lý vốn đầu tư của mình, đặc biệt với các quý khách hàng bận rộn, hay có ít kinh nghiệm đầu tư. Tại GFM, tài sản của Quý khách sẽ được quản lý bởi đội ngũ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và am hiểu thị trường của chúng tôi, giúp Quý khách tối ưu hóa hiệu quả sử dụng trên từng đơn vị vốn, giảm thiểu các rủi ro trong quá trình đầu tư.
Chúng tôi hiểu rằng mỗi Quý khách hàng có mục tiêu đầu tư riêng biệt, cũng như các yêu cầu về rút vốn/góp vốn đa dạng. Do đó, chúng tôi cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa với nhu cầu cụ thể của từng Quý khách hàng.

Quy trình đầu tư chặt chẽ

Phương pháp tiếp cận và ra quyết định linh hoạt, chủ động trên nền tảng bảo vệ quyền lợi tối đa cho nhà đầu tư

Quy trình quản trị rủi ro nghiêm ngặt và hiệu quả

Lợi ích

Tối ưu dòng vốn - Mức đầu tư linh hoạt

Giúp Quý khách hàng tiếp cận được với các cơ hội đầu tư tốt nhất trên thị trường mà không phụ thuộc vào mức vốn của Quý khách. Mức đầu tư tối thiểu sẽ phụ thuộc vào danh mục đầu tư mục tiêu mà Quý khách hàng lựa chọn.

 

 

Tối đa lợi nhuận - Giảm thiểu rủi ro

Thông qua các chính sách đa dạng hóa danh mục đầu tư với các chứng khoán có tiềm năng tăng trưởng được lựa chọn kĩ càng bởi đội ngũ chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, thiết lập các mục tiêu đầu tư phù hợp với “khẩu vị rủi ro”, thời gian đầu tư và các nhu cầu riêng khác của từng khách hàng

Linh hoạt rút vốn - Nắm quyền chủ động

Quý khách hàng có thể rút vốn linh hoạt theo nhu cầu sau khi đã thanh toán các chi phí quản lý đã thỏa thuận trước với GFM.

 

 

Thêm thông tin về Quản lý Danh mục đầu tư dành cho Khách hàng cá nhân?

Đăng ký ngay để tìm hiểu!