Nguyễn Quốc Việt

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Việt đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc tại Công ty cổ phần quản lý quỹ AIC (tiền thân của GFM) từ 2013 đến nay. Trước đó, ông Việt từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng trong các công ty tài chính, chứng khoán. Ông là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phân tích và định giá doanh nghiệp.
Ông Việt tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kinh tế đầu tư tại Đại học Kinh tế Quốc dân; tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Xác suất thống kê và Kinh tế tài chính tại Đại học Ohio – Hoa Kỳ.

Nguyễn Hải Long

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hải Long có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng tại các ngân hàng lớn trong và ngoài nước. Ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, tư vấn về các nghiệp vụ phân tích tài chính, đầu tư và hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ông Long tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm tại Đại học Toulon Var – Pháp. Ông tốt nghiệp kép Thạc sỹ chuyên ngành Thương mại quốc tế tại đại học ULCO & Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện ISCID-CO tại Pháp

Đoàn Minh Đức

Thành viên HĐQT

Ông Đoàn Minh Đức hiện đang là Thành viên Hội đồng thành viên và trực tiếp tham gia điều hành tại Công ty TNHH La Vina Việt Nam. Trước đó, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm; quản lý, định giá và đấu giá tài sản; quản lý dự án.
Ông Đức tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh doanh.

Trần Thị Thanh Thúy

Kế toán trưởng

Bà Trần Thị Thanh Thúy đã đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần quản lý quỹ AIC, tiền thân của Công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis trong nhiều năm.
Bà Thúy tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tại Đại học Tài chính