vũ quang vịnh 2
Vũ Quang Vịnh

Chủ tịch HĐQT

Ông Vũ Quang Vịnh đã có hơn 23 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính – Chứng khoán. Trước đó, ông Vịnh từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng trong các công ty bảo hiểm, tài chính, chứng khoán lớn trong nước và nước ngoài. Ông cũng là người có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành phân tích thẩm định giá và tư vấn tài chính doanh nghiệp, ngân hàng đầu tư.

Ông Vịnh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kế toán tại Đại học Kinh tế Quốc dân; tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Thương mại Thái Lan. Ngoài ra, ông còn có chứng nhận về Quản trị Doanh nghiệp và Quản trị rủi ro doanh nghiệp của Đại học Monash, Australia.

Ảnh anh Nguyễn Hải Long (1)
Nguyễn Hải Long

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Hải Long có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng tại các ngân hàng lớn trong và ngoài nước. Ông đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, tư vấn về các nghiệp vụ phân tích tài chính, đầu tư và hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Long tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm tại Đại học Toulon Var – Pháp. Ông tốt nghiệp kép Thạc sỹ chuyên ngành Thương mại quốc tế tại đại học ULCO & Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện ISCID-CO tại Pháp

Đoàn Minh Đức
Đoàn Minh Đức

Thành viên HĐQT

Ông Đoàn Minh Đức hiện đang là Thành viên Hội đồng thành viên và trực tiếp tham gia điều hành tại Công ty TNHH La Vina Việt Nam. Trước đó, ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm; quản lý, định giá và đấu giá tài sản; quản lý dự án.
Ông Đức tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý kinh doanh.