Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin

05/04/2016

Sửa đổi điều lệ 2016

Sửa đổi điều lệ 2016 05042016 AIC NQ ĐHCĐ sửa đổi điều lệ

Chi tiết
17/01/2017

Báo cáo tài chính quý IV 2016

Báo cáo tài chính quý IV 2016 17012017 AIC BCTC Quý IV năm 2016

Chi tiết
18/10/2016

Báo cáo tài chính quý III năm 2016

Báo cáo tài chính quý III năm 2016 18102016 AIC BCTC quý III 2016

Chi tiết
17/01/2014

Quyết định tạm dừng hoạt động của AIC

Quyết định tạm dừng hoạt động của AIC 17012014 AIC AFM_Quyet_dinh_tam_dung_hoat_dong

Chi tiết
22/04/2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020

Báo cáo tài chính quý I năm 2020 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis GFM – Bao

Chi tiết
02/08/2016

BCTC soát xét bán niên 2016

02082016 AIC BCTC soát xét bán niên 2016

Chi tiết
17/04/2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Báo cáo tài chính quý I năm 2017 17042017 AIC BCTC Quý I 2017

Chi tiết
10/01/2019

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2018

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 2018 10012019 AIC Báo cáo tỷ lệ ATTC 31122018

Chi tiết
10/01/2019

Báo cáo hoạt động tháng 12 năm 2018

Báo cáo hoạt động tháng 12 năm 2018 10012019 AIC BCHĐ tháng 12 năm 2018

Chi tiết
20/04/2020

Báo cáo thường niên 2019

Báo cáo thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis 20042020 GFM Báo cáo thường niên

Chi tiết
21/10/2019

Nghị quyết về việc thống nhất bầu CT HĐQT nhiệm kì 2019-2024

Nghị quyết về việc thống nhất bầu CT HĐQT nhiệm kì 2019-2024 21102019 AIC CBTT NQ HĐQT vv thống nhất

Chi tiết
20/10/2019

Báo cáo tài chính quý III năm 2019

Báo cáo tài chính quý III năm 2019 20102019 AIC BCTC quý III 2019

Chi tiết

Báo cáo tài chính

Scroll To Top