Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin

09/11/2023

Thông báo chào bán chứng chỉ quỹ GFM-VIF ra công chúng

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Genesis thông báo chào bán chứng chỉ quỹ GFM-VIF ra công chúng 09112023

Chi tiết
07/11/2023

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng

CTCP quản lý quỹ Genesis công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng

Chi tiết
01/11/2023

GFM-CBTT Nghị quyết HĐQT Quý IV ngày 31/10/2023 v/v sửa đổi quy chế lương thưởng

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Genesis CBTT Nghị quyết HĐQT Quý IV ngày 31/10/2023 v/v sửa đổi quy

Chi tiết
20/10/2023

Báo cáo tài chính công ty Quý III/2023

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố Báo cáo tài chính công ty Quý 3/2023 20102023 –

Chi tiết
15/08/2023

Báo cáo tài chính bán niên 2023 – đã kiểm toán

CTCP Quản lý quỹ Genesis công bố Báo cáo tài chính bán niên 2023 – đã kiểm toán 15082023 –

Chi tiết
15/08/2023

Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính bán niên 2023 – soát xét

CTCP Quản lý quỹ Genesis công bố Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính bán niên 2023 – soát

Chi tiết
21/07/2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2023

CTCP quản lý quỹ Genesis công bốBáo cáo tình hình quản trị công ty bán niên  2023 21072023 – CBTT

Chi tiết
20/07/2023

Báo cáo tài chính của công ty – Quý II.2023

CTCP quản lý quỹ Genesis Công bố Báo cáo tài chính của công ty – Quý II.2023 20072023 – GFM

Chi tiết
05/07/2023

CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua thành lập, bổ nhiệm nhân sự BP Kiểm toán nội bộ; ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ

CTCP Quản lý Quỹ Genesis CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua thành lập, bổ nhiệm nhân sự BP KTNB; ban

Chi tiết
28/06/2023

Thông báo mời họp HĐQT (họp tại ngày 04/07/2023)

CTCP quản lý Quỹ Geneis công bốThông báo mời họp HĐQT ngày 28062023  (họp tại ngày 04/07/2023) 28062023 – GFM

Chi tiết
29/05/2023

Công bố họp HĐQT về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp phần mềm triển khai ứng dụng Fundtrack cho quỹ mở

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Genesis Công bố họp HĐQT về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp

Chi tiết
24/05/2023

Thông báo mời họp HĐQT ngày 24/05/2023(họp ngày 28/05/2023)

CTCP quản lý quỹ Genesis thông báo mời họp HĐQT ngày 24/05/2023 (họp ngày 28/05/2023) 24052023 – GFM – TB

Chi tiết

Báo cáo tài chính

Scroll To Top
zalo wechat