Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin

11/05/2021

GFM- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên & Bổ nhiệm TGĐ công ty

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis công bố thông tin về việc Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên &

Chi tiết
29/04/2021

GFM – Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bốviệc  Gia hạn thời hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên

Chi tiết
29/04/2021

GFM- Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis (GFM) trân trọng công bố thông tin về việc nhận được giấy

Chi tiết
30/03/2021

Miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Thay đổi người đại diện pháp luật

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố thông tin về việc Miễn nhiệm Tổng Giám đốc và

Chi tiết
30/03/2021

Họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 29.03.2021

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố thông tin về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/03/2021.

Chi tiết
08/03/2021

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 08032021 – GFM –

Chi tiết
07/03/2021

Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ bất

Chi tiết
06/03/2021

Miễn nhiệm Tổng Giám đốc và Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố thông tin về việc Miễn nhiệm Tổng Giám đốc và

Chi tiết
05/02/2021

Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin: 05022021 –

Chi tiết
05/02/2021

Công bố thông tin thay đổi kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố thông tin thay đổi Kế toán trưởng 05022021 – Công

Chi tiết
30/01/2021

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2021

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2021 29012021 – GFM

Chi tiết
25/01/2021

Danh sách ứng viên ứng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024

Danh sách ứng viên ứng cử tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 Danh sách ứng viên tham gia

Chi tiết

Báo cáo tài chính

Scroll To Top