Công bố thông tin định kỳ

Công bố thông tin

29/09/2022

Công bố thông tin họp Hội đồng Quản trị Quý III năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố thông tin họp Hội đồng quản trị quý III năm

Chi tiết
25/09/2022

Công bố thông tin Thông báo mời họp Hội đồng quản trị Quý III năm 2022

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Genesis công bố Thông báo mời họp Hội đồng quản trị Quý III

Chi tiết
26/08/2022

Công bố thông tin Thành lập Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Genesis Công bố thông tin về việc Thành lập Văn phòng đại diện

Chi tiết
15/08/2022

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Đỗ Xuân Hân kể từ ngày 15/08/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Đỗ

Chi tiết
15/08/2022

Công bố thông tin về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng Lê Hải Nam kể từ ngày 15/08/2022

Công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis Công bố thông tin về việc Miễn nhiệm Kế toán trưởng Lê

Chi tiết
15/08/2022

Công bố Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính bán niên 2022 – đã soát xét

Công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis công bố Báo cáo Tỷ lệ An toàn tài chính bán niên

Chi tiết
15/08/2022

Công bố Báo cáo tài chính Bán biên năm 2022 – Kiểm toán

Công ty cổ phần quản lý quỹ Genesis  Công bố Báo cáo tài chính Bán biên năm 2022 – Kiểm

Chi tiết
29/07/2022

CBTT Thành lập Quỹ thành viên

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Genesis CBTT về việc Thành lập Quỹ thành viên 29072022-gfm-cbtt-thanh-lap-quy-thanh-vien-3.pdf

Chi tiết
29/07/2022

Thông báo mời họp Đại hội Nhà đầu tư lần đầu của Quỹ thành viên (Quỹ Đầu tư giá trị GFM1)

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Genesis công bốThông báo mời họp Đại hội Nhà đầu tư lần đầu

Chi tiết
21/07/2022

Báo cáo tài chính quý II năm 2022

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố Báo cáo tài chính năm 2022. 20220722 Báo cáo tài

Chi tiết
18/07/2022

Danh sách Ứng viên Ban đại diện Quỹ thành viên (Quỹ Đầu tư Giá trị GFM1)

Công ty Cổ phần quản lý quỹ Genesis công bố Danh sách Ứng viên Ban đại diện Quỹ thành viên

Chi tiết
23/05/2022

Họp HĐQT Quý II – Góp vốn & cử đại diện góp vốn lập Quỹ thành viên

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Genesis công bố thông tin họp HĐQT Quý II – Góp vốn &

Chi tiết

Báo cáo tài chính

Scroll To Top